En bra arbetsmiljö

Kvalitet, resultat och en bra arbetsmiljö

Sunda medarbetare

För att ni ska få en bra arbetsmiljö och Sunda medarbetare erbjuder vi:

 • hälsokontroller med eller utan konditionstest (ekg, blodtryck, blodprover, vikt, hörsel- och syntest, lungfunktionstest, hälsoenkät, läkarundersökning)
 • vaccinationer (TBE, influensa, resevaccin mm)
 • läkarbesök
 • medicinska kontroller för de som jobbar med vibrationer, nattarbete, härdplaster mm
 • nyanställningsundersökningar
 • stöd i livsstilsförändringar, bland annat inom kost, stress och motion
 • ergonomigenomgångar
 • fysiska, organisatoriska och psykosociala skyddsronder
 • stöd vid rehabilitering

Vi bestämmer tillsammans vad ni behöver för er verksamhet. Alla åtgärder följs upp. Efter hälsokontroller får ni t ex en återkoppling med åtgärdsförslag. Om ni vill, hjälper vi er vidare utifrån åtgärdsförslaget. Hos oss betalar du för det ni avropar, inga årskostnader.

Sunda företag

För att utveckla Sunda företag använder vi väl beprövade verktyg och metoder, anpassade utifrån just era förutsättningar. Utvecklingsarbetet skapar garanterat bra kvalitet, goda resultat och en bra arbetsmiljö.

Vi erbjuder bland annat:

 • utbildningar i arbetsmiljörelaterade frågor
 • utveckling av kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem
 • stöd i att utveckla en effektiv ledning, styrning och affärsplanering

I kontakten med er och era medarbetare tar vi fram åtgärdsplaner för att utveckla individen, gruppen och/eller er hela organisation.