Medicinska tjänster

Hälsokontroll

På vår läkarmottagning kan du kontrollera ditt hälsoläge.

Sundhetsbolaget erbjuder två varianter av hälsokontroller, till dig som vill kontrollera ditt hälsoläge.

I den lilla hälsokontrollen ingår kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, syntest, blodvärde (Hb), Hälsoformulär, medicinsk utvärdering av resultatet och målsättning för bättre hälsa.

I den stora hälsokontrollen ingår kontroll av blodtryck, puls, EKG, vikt, midjemått, syntest, blodvärde (Hb), blodsocker, lungfunktionstest (spirometri), syremättnad i blodet, hälsoformulär, medicinsk utvärdering av resultatet och målsättning för bättre hälsa.

Priser - Hälsokontroll


Hälsoundersökning liten 1000 kr
Hälsoundersökning stor 1 500 kr

Läkarundersökning

Har du något besvär som du vill ha kontrollerat av en läkare? Boka en tid för ett läkarbesök.

Priser - Läkarbesök


Läkarbesök 1 000 kr
Återbesök 500 kr

Vaccinationer

Hos oss kan du vaccinera dig. Kontakta oss inför din resa, inför fästingsäsongen, inför säsongsinfluensan eller om du är intresserad av att vaccinera dig mot något annat.

Priser - Vaccination

Prisexempel.
TBE (15 min) 400 kr/ dos
Hepatit A 450 kr/ dos
Hepatit A och B 600 kr/ dos
Boostrix (Stelkramp, difteri och kikhosta) 600 kr

Intyg

Vi utfärdar intyg för olika yrken, körkort, studier utomlands, längre utlandsvistelse med flera.

Priser - Läkarintyg

Läkarintyg, från 1 500 kr/intyg

Medicinsk rådgivning

Har du frågor kring ditt hälsoläge som du vill diskutera med en läkare så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi erbjuder rådgivning både via besök och telefon.

Priser - Medicinsk rådgivning

Pris medicinsk rådgivning utgår från tidsåtgång och åtgärder.
Snabbkonsultation (15 min) 250 kr
Telefonkonsultation 250 kr

 

Idrotts- och motionsskador

Till vår läkarmottagning kan du komma om du har fått skador som hindrar dig från att genomföra dina tränings-/motionsaktiviteter.

Kommer du till oss för att du har besvär som du relaterar till motion och träning får du träffa vår läkare Johan. Vi diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar motions- och idrottsskador. Vi arbetar även förebyggande genom tester, träningsupplägg och kostråd.

Priser - Idrotts- och motionsskador

Behandling/rehabilitering nybesök 1 000 kr

Uppföljning/återbesök 500 kr
Snabbkonsultation (15 min) 250 kr
Telefonkonsultation 250 kr
Recept 150 kr

Utbildning/föreläsning

Inom Sundhetsbolaget har vi en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har även kompetens inom området kost och hälsa, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till andra. Vi skräddarsyr föreläsningar och utbildningar efter dina behov.

Kontakta oss