Erfarenhet och utbildning

Johan Lundqvist

Erfarenhet


Specialist i allmänmedicin med idrottsmedicinsk utbildning
Företagsläkarkompetens
Verksamhetschef Nora vårdcentral

Utbildning högskola

Läkarlinjen Uppsala universitet

Specialistutbildning i allmänmedicin Örebro läns landsting

Forskningsmetodikutbildning Uppsala universitet

Utbildning Övriga


Idrottsmedicinskutbildning steg 1 och 2
Chefsutbildning
Utbildning för medicinskbedömning för personer arbetande inom spårbunden trafik och på båt
Utbildning i medicinska kontroller i arbetslivet
Utbildad i utfärdande av särskilt läkarutlåtande
Sömnskola
15-metoden vid alkoholproblematik

RosMarie Lundqvist

Erfarenhet

  • Ledningssystem, kvalitetsutveckling, projektledning och internkommunikation på Svensk Kärnbränslehantering AB. Arbete i en bransch med mycket höga kvalitetskrav.
  • Specialist i kvalitets- och miljöledningssystem ISO9001 och ISO14001
  • Organisationsutveckling, stabsledning, ledningssystemsutveckling och målstyrning på Primärvårdens ledningskansli, Örebro läns landsting.
  • Konsult på HR-experterna Sysarb Group AB, inriktning arbetsmiljö, kvalitet och ledarskap.

Utbildning Högskola


Organisation och ledarskap
Arbetsrätt
Marknadsföring
Affärsredovisning
Kultur och kommunikation

Utbildning Övriga


Arbetsmiljö
Ledningssystem kvalitet, miljö, hälso- o sjukvård (ISO)
Intern revision
Processorientering
Ledarskap med coaching
Dialogledare
Projektledning
Kommunikativt ledarskap, intern information
Kommunikationsstrategi, företagskultur och varumärke