Organisationsutveckling

Kvalitet, resultat och en bra arbetsmiljö

Sundhetsbolaget använder väl beprövade verktyg och metoder när vi hjälper ert företag att utvecklas. De verktyg och metoder som vi använder anpassas utifrån just era förutsättningar och skapar garanterat bra kvalitet, goda resultat och en bra arbetsmiljö.

För att ni ska få Sunda medarbetare erbjuder vi hälsokontroller med uppföljning, vaccinationer, medicinska kontroller för de som jobbar med vibrationer, nattarbete, härdplaster mm, stöd i livsstilsförändringar, ergonomigenomgångar, fysiska och psykosociala skyddsronder samt stöd vid rehabilitering.

För att utveckla Sunda företag erbjuder vi bland annat utbildning i arbetsmiljö, utveckling av kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem, samt stöd i att utveckla en effektiv ledning, styrning och affärsplanering.

I kontakten med er och era medarbetare tar vi fram åtgärdsplaner för att utveckla individen, gruppen och/eller er hela organisation.