Så här skapar vi utveckling

Sundhetsbolaget ställer nyfikna frågor om hur ni har det och hjälper er att hitta era utvecklingsområden.

Tillsammans med er tar vi fram en utvecklingsplan och genomför förändringarna som tar er hela vägen in i mål! En lång erfarenhet av förändringsarbete i olika organisationer gör att vi kan hjälpa er att ta rätt steg. I vår verktygslåda finns tydliga, enkla och väl beprövade metoder som skapar en effektiv struktur och smidiga arbetssätt.

Helhetslösning med stora fördelar

Vi erbjuder er en helhetslösning. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp kring företagets hela utvecklingsbehov, från ledning och organisationens struktur till att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Fördelen är att ni har en uppdragstagare som hjälper er framåt utifrån en plan som vi tillsammans kommit fram till.

 • Det är er metod som vi använder, dvs vi använder de metoder, arbetssätt och system som ni har och som fungerar bra och fyller på med väl beprövade verktyg/modeller där det behövs.
 • Er verksamhet äger utvecklingsarbetet och genomför det med stöd av oss vilket gör att konsultinsatserna hålls på en minimal nivå.
 • Vi använder enkla metoder/verktyg med korta avstämningar under processens gång så att ni sparar tid för er egen personal. Kostnaderna blir därför låga i förhållande till de utvecklingsprojekt där en extern konsult leder förändringsarbetet.
 • Arbetsmetoden går ut på att skapa nya effektiva arbetssätt som är hållbara. Vi finns som stöd för att implementera hållbarhet.

Det här hjälper vi er med

 • Organisation
 • Kvalitet
 • Ledningssystem
 • Arbetsmiljö
 • Ledarskap
 • Styrmodeller

De här verktyg använder vi

 • Ledningssystem – är ett verktyg som beskriver organisationen. Vi kartlägger ert ledningssystem eller använder vår kompetens inom ISO9001, ISO14001, ISO15224 och Socialstyrelsens ledningssystem.
 • PDSA – är ett verktyg som stödjer systematiska arbetsmetoder – planera, genomför, kontrollera och förbättra din verksamhet.
 • Riskanalyser– ett effektivt sätt att tänka till före, att jobba förebyggande.
 • Processer och flödeskartläggning – använder vi för att få arbetet att flyta på smidigare och för att hitta förbättringsområden.
 • BSC (Balanced ScoreCard) – ) – en effektiv metod där verksamheten får koll på mål, mått och uppföljning ur ett helhetsperspektiv och hur strategi och mål hänger ihop.
 • SWOT – ett verktyg för analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot i er verksamhet, i ett team eller individuellt.
 • Delaktighet – enkel dialogteknik som ökar delaktigheten i er verksamhet.
 • Mötesformer – mötestekniker som får era möten effektiva och deltagarna aktiva.
 • Förändringskommunikation – planering av kommunikativa insatser i/vid en förändring i organisationen.