Utbildningar och seminarier inom:

Kvalitet

 • Ledningssystem – ISO, Lean eller bara lite ordning och reda

Leda och styra

 • Effektiv ledning – styrelse, vd, ledningsgrupp och chefer
 • Smidiga arbetssätt
 • Målstyrning, balanserat styrkort och PDSA
 • Processer och flöden – hitta era förbättringsområden

Arbetsmiljö

 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Arbetsmiljölagen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Hur mår man bra på jobbet?
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:04)

Hälsa

 • Sömn, stress, fysisk aktivitet och kost