Sunda människor

Medicinska tjänster vid vår läkarmottagning

  • Hälsokontroll
  • Intyg
  • Medicinsk rådgivning
  • Utbildning/föreläsning

Läs mer om våra medicinska tjänster.

Läs mer om vår metod

Idrotts- och motionsskador

Med lång erfarenhet och på vetenskaplig grund hjälper vi företag och människor hela vägen i mål!

Till vår läkarmottagning kan du komma om du har fått skador som hindrar dig från att genomföra dina tränings-/motionsaktiviteter. Kommer du till oss för att du har besvär som du relaterar till motion och träning får du träffa vår läkare Johan. Vi diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar motions- och idrottsskador. Vi arbetar även förebyggande genom tester, träningsupplägg och kostråd.