Medicinska tjänster

Läkarbesök

Har du något besvär som du vill ha kontrollerat av en läkare? Boka en tid för ett läkarbesök.

Priser - Läkarbesök


Läkarbesök 1 000 kr
Återbesök 500 kr

Hälsokontroll

På vår läkarmottagning kan du kontrollera ditt hälsoläge.

Priser - Hälsokontroll


Hälsoundersökning liten 1000 kr
Hälsoundersökning stor 1 500 kr

Medicinsk rådgivning

Har du frågor kring ditt hälsoläge som du vill diskutera med en läkare så är du välkommen att höra av dig till oss. Vi erbjuder rådgivning både via besök och telefon.

Priser - Medicinsk rådgivning

Pris medicinsk rådgivning utgår från tidsåtgång och åtgärder.
Snabbkonsultation (15 min) 250 kr
Telefonkonsultation 250 kr

Intyg

Vi utfärdar intyg för olika yrken, körkort, studier utomlands, längre utlandsvistelse med flera.

Priser - Läkarintyg

Läkarintyg, från 1 500 kr/intyg

Utbildning/föreläsning

Inom Sundhetsbolaget har vi en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har även kompetens inom området kost och hälsa, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till andra. Vi skräddarsyr föreläsningar och utbildningar efter dina behov.