Vår metod

 

Hälsokontroller

Sundhetsbolaget erbjuder två varianter av hälsokontroller, till dig som vill kontrollera ditt hälsoläge.

I den lilla hälsokontrollen ingår kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, syntest, blodvärde (Hb), Hälsoformulär, medicinsk utvärdering av resultatet och målsättning för bättre hälsa.

I den stora hälsokontrollen ingår kontroll av blodtryck, puls, EKG, vikt, midjemått, syntest, blodvärde (Hb), blodsocker, lungfunktionstest (spirometri), syremättnad i blodet, hälsoformulär, medicinsk utvärdering av resultatet och målsättning för bättre hälsa.

Intyg

Sundhetsbolaget hjälper dig när du behöver intyga din hälsa. Exempel på intyg som vi hjälper dig med är:

  • Lagstadgade intyg i yrkeslivet
  • Friskintyg för utbildning/arbete i Sverige och utomlands
  • Körkortintyg

Medicinsk rådgivning

Har du frågor om din eller din omgivnings hälsa och välmående kan du få hjälp att reda ut detta genom att besöka eller ringa oss. Exempel på sådana frågor:

  • genomgång av journaler
  • diskussion om diagnoser och läkemedel
  • frågeställningar hur du kommer vidare inom sjukvården
  • ohälsa på arbetsplatsen

Utbildning/föreläsning

Inom Sundhetsbolaget har vi en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har även kompetens inom området organisation, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till andra. Vi skräddarsyr föreläsningar och utbildningar efter dina behov.

Idrotts- och motionsskador

Kommer du till oss för att du har besvär som du relaterar till motion och träning får du träffa vår läkare Johan. Vi diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar motions- och idrottsskador. Vi arbetar även förebyggande genom tester, träningsupplägg och kostråd.