Företagshälsovård i Örebro län

Vi skapar sunda företag – Personligt, engagerat och professionellt

Välkommen till oss på Sundhetsbolaget – Företagshälsovård för dig och ditt företag. Vi skapar sunda företag genom att utveckla dem till effektiva och lönsamma verksamheter med smidiga arbetssätt och en bra arbetsmiljö.

Som organisationskonsult och läkarmottagning i Örebro län erbjuder Sundhetsbolaget engagerad och kompetent företagshälsovård med flexibla lösningar som får dig och ditt företag att må bra. Hos oss får du och dina medarbetare företagshälsovård som ger resultat.

Vi rustar människor och företag för en stark vardag

Vi på Sundhetsbolaget tycker att det är viktigt med en företagshälsovård som bygger på god kvalitet, leder till bra resultat och som skapar en sund arbetsmiljö. Vi bidrar till hälsa och utveckling för dig och ditt företag. Därför ger vi vårt engagemang och vår kompetens till ledning såväl som till varje enskild medarbetare. Sundhetsbolaget använder väl beprövade verktyg och metoder och anpassar tillvägagångssättet utifrån era förutsättningar och behov. Tillsammans skapar vi sunda medarbetare och hälsosamma affärer.

En bra arbetsmiljö med sunda medarbetare

För att du, ditt företag och dina medarbetare ska få en bra arbetsmiljö erbjuder Sundhetsbolaget engagerad och professionell företagshälsovård med flexibla lösningar.

Vi utför hälsokontroller, medicinska kontroller i arbetslivet samt fysiska, organisatoriska och psykosociala skyddsronder. Sundhetsbolaget gör också nyanställningsundersökningar och ergonomigenomgångar och vid behov av rehabilitering är vi ett stöd för dig och din organisation. För detta har vi ett team som består av läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, ergonom/fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör.

Vi bestämmer tillsammans vad ni behöver för att er verksamhet ska må bra och utvecklas på bästa sätt och alla åtgärder följs upp för att säkerställa kvalitet. Efter hälsokontroller får ni till exempel en återkoppling med åtgärdsförslag och om ni vill, hjälper vi er vidare utifrån åtgärdsförslaget mot en sund arbetsmiljö för organisationen och individen. Hos oss betalar du för det ni behöver – ingenting annat.

Vi arbetar flexibelt och engagerat. För våra företagskunder kan vi därför vid behov erbjuda undersökningar, behandlingar och utbildningar i anslutning till företagets egna lokaler.

Utveckla ditt sunda företag

För att utveckla sunda företag använder vi väl beprövade verktyg och metoder som vi anpassar utifrån just era förutsättningar. Utvecklingsarbetet skapar garanterat bra kvalitet, goda resultat och en bra arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att skapa säkra arbetsplatser, där medarbetare inte drabbas av skador och ohälsa, utgår Sundhetsbolagets insatser från arbetsmiljölagen. Vi hjälper er att få kännedom om de krav som ställs på ditt företag: vad ni behöver för att uppfylla arbetsmiljölagen och hur ni gör det så smidigt och enkelt som möjligt. Vår företagshälsovård ser till att genomförda åtgärder följs upp så att ditt företag ständigt kan förbättras. Vi erbjuder stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Utveckling av ledningssystem

Med ett effektivt ledningssystem skapar ni ordning och struktur så att ni utifrån fakta kan fatta välgrundade beslut som driver verksamheten framåt. Det ger en grund för organisationen att arbeta utifrån så att visioner och mål blir tydliga, funktioner, roller och ansvarsområden klargörs samt att det finns verktyg för att genomföra arbetsuppgifterna i er unika verksamhet. Detta leder också till en bra arbetsmiljö. Sundhetsbolaget hjälper organisationer att på ett effektivt sätt vidareutveckla och leda verksamheten framåt så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som företagets behov och förväntningar.

Vi undersöker processer och flöden för att upptäcka förbättringsområden och ger dig och ditt företag stöd genom att visa på sätt att förhålla sig till de interna och externa krav som ställs på verksamheten. Sundhetsbolaget gör det svåra enkelt genom att kartlägga och systematisera för att hitta smidiga arbetssätt. Med vår tid, vår kunskap och vårt engagemang finns vi med under tiden det tar att skapa den struktur och ordning som kännetecknar ett sunt företag.

Sundhetsbolaget hjälper dig och ditt företag att planera, genomföra och följa upp åtgärderna för att på så sätt ständigt nå utveckling och förbättring, för individen, gruppen eller hela organisationen. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot ett samarbete!

Certifiera ledningssystem

ISO-standard är ett internationellt arbetssätt som hjälper företag att arbeta effektivt och strukturerat och ständigt förbättra verksamheten. Sundhetsbolaget arbetar med införande av ledningssystem enligt ISO-standard så att ditt företag kan leverera rätt kvalitet, minimera miljöpåverkan och för att dina medarbetare inte ska drabbas av skador och ohälsa.

De ISO-standarder som vi arbetar utifrån är ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet, ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem och ISO 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljön. Vill ditt företag certifieras?

Utbildningar, seminarier och föreläsningar

Inom Sundhetsbolaget känner vi ett stort engagemang och har en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har god erfarenhet och ett brett kunnande när det gäller livsstil och hälsa, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till dig.

Vi erbjuder skräddasydda utbildningar inom arbetsmiljö, arbetsrätt, ledarskap, kvalitetsarbete och hälsa. Med kunskap om effektiv ledning, målstyrning, processer och flöden i organisationen kan ditt företag och dina medarbetare utvecklas.

Beroende på hur din organisation ser ut och vilka behov och önskemål som finns kan vi tillhandahålla seminarier och föreläsningar som bidrar till att skapa ett sunt företag. Det kan gälla utveckling på organisationsnivå eller på individnivå.

Ledarskapsutbildningar

Genom våra ledarskapsutbildningar får du och ditt företag verktyg för att kunna leda och styra organisationen mot uppsatta mål så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som företagets behov och förväntningar. Tillsammans tydliggör vi vem som gör vad och fördelar roller och arbetsuppgifter för att skapa en sund arbetsmiljö för alla. Sundhetsbolaget har god kompetens och en gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildning. Genom att utveckla ledarskapet utvecklas också medarbetarna. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta.

Hälsoföreläsningar

Vi håller hälsoföreläsningar anpassade för de behov och önskningar som du och ditt företag har. Sundhetsbolaget erbjuder seminarier och utbildning inom kost, motion, fysisk aktivitet, HLR, sömn och stress. Kontakta oss gärna och berätta vad ditt företag är intresserat av.

Kontakta oss så berättar vi mer
Läs om vår läkarmottagning