Företagshälsovård i Örebro län

Sundhetsbolaget – Företagens hälsa

Vi skapar sunda företag – Personligt, engagerat och professionellt

Välkommen till oss på Sundhetsbolaget – Företagshälsovård i Örebro län för dig och dina medarbetare. Vi skapar sunda företag genom att utveckla dem till effektiva och lönsamma verksamheter med smidiga arbetssätt och en bra arbetsmiljö.

Som organisationskonsult och läkarmottagning i Örebro län ger Sundhetsbolaget engagerad och kompetent företagshälsovård med flexibla lösningar som får dig och ditt företag att må bra. Hos oss får du och dina medarbetare företagshälsovård som leder till resultat.

Vi rustar människor och företag för en stark vardag

På Sundhetsbolaget tycker vi att det är viktigt med en företagshälsovård som bygger på god kvalitet och som ger dig och din verksamhet ett bra resultat och en sund arbetsmiljö. Vi bidrar till hälsa och utveckling för dig och ditt företag. Därför ger vi vårt engagemang och vår kompetens till ledning såväl som till varje enskild medarbetare. Sundhetsbolaget använder väl beprövade verktyg och metoder samt anpassar tillvägagångssättet utifrån era förutsättningar och behov. Tillsammans skapar vi sunda medarbetare och hälsosamma affärer.

Sundhetsbolaget, företagshälsovård i Örebro län erbjuder:

En bra arbetsmiljö med sunda medarbetare

Sundhetsbolaget ger dig engagerad och professionell företagshälsovård med flexibla lösningar så att du, ditt företag och dina medarbetare får en bra arbetsmiljö.

Vi utför hälsoundersökningar, medicinska kontroller i arbetslivet samt fysiska, organisatoriska och psykosociala skyddsronder. Sundhetsbolaget gör också nyanställningsundersökningar och ergonomigenomgångar och vid behov av rehabilitering är vi ett stöd för dig och din organisation. För detta har vi ett team som består av läkare och sjuksköterska, kurator, psykolog och ergonom/fysioterapeut samt arbetsmiljöingenjör.

Tillsammans bestämmer vi vad ni behöver för att er verksamhet ska må bra och växa på bästa sätt. Alla åtgärder följs upp för att säkerställa kvalitet. Efter hälsokontrollerna får ni återkoppling med åtgärdsförslag och om ni vill, hjälper vi er vidare utifrån åtgärdsförslaget mot en sund arbetsmiljö för organisationen och individen. Hos oss betalar du för det ni behöver – ingenting annat.

Vi arbetar flexibelt och engagerat. För våra företagskunder kan vi därför vid behov erbjuda undersökningar, behandlingar och utbildningar i anslutning till företagets egna lokaler.

Utveckla ditt sunda företag

För att utveckla sunda företag använder vi väl beprövade verktyg och metoder som vi anpassar utifrån just era förutsättningar. Utvecklingsarbetet skapar garanterat bra kvalitet, goda resultat och en bra arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkra arbetsplatser minskar risken för skador och ohälsa. För att uppnå detta utgår Sundhetsbolagets insatser från Arbetsmiljölagen. Vår företagshälsovård hjälper dig att få kännedom om de krav som företaget står inför: vad ni behöver för att uppfylla arbetsmiljölagen och hur ni gör det så smidigt och enkelt som möjligt. Vi följer upp genomförda åtgärder så att ditt företag ständigt kan nå förbättring. Vi ger stöd i ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Utveckling av ledningssystem

Ett effektivt ledningssystem skapar ordning och struktur. Vi visar på fakta så att ni utifrån detta kan fatta välgrundade beslut som driver verksamheten framåt. Det ger en grund för organisationen att arbeta utifrån så att visioner och mål blir tydliga. Det klargör även funktioner, roller och ansvarsområden och ger verktyg för att genomföra arbetsuppgifterna i er unika verksamhet. Detta leder också till en bra arbetsmiljö. Sundhetsbolaget hjälper organisationer att på ett effektivt sätt vidareutveckla verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som företagets behov och förväntningar.

Vår företagshälsovård undersöker processer och flöden för att upptäcka förbättringsområden. Vi ger dig och ditt företag stöd genom att visa på sätt att förhålla sig till de interna och externa krav som ställs på verksamheten. Sundhetsbolaget gör det svåra enkelt genom att kartlägga och systematisera för att hitta smidiga arbetssätt. Med vår tid, vår kunskap och vårt engagemang finns vi med under tiden det tar att skapa den struktur och ordning som kännetecknar ett sunt företag.

Sundhetsbolaget hjälper dig och ditt företag att planera, genomföra och följa upp åtgärderna. På så sätt kan ni ständigt nå utveckling och förbättring – för individen, gruppen eller hela organisationen. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot ett samarbete!

Certifiera ledningssystem

ISO-standard är ett internationellt arbetssätt som hjälper företag att arbeta effektivt och strukturerat och ständigt förbättra verksamheten. Sundhetsbolagets företagshälsovård arbetar med införande av ledningssystem enligt ISO-standard så att ditt företag kan leverera rätt kvalitet och minimera miljöpåverkan. Arbetssättet minskar risken för att dina medarbetare ska drabbas av skador och ohälsa.

De ISO-standarder som vi arbetar utifrån är ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet, ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem och ISO 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljön.

Vill ditt företag certifieras? Kontakta oss så berättar vi mer

Utbildningar, seminarier och föreläsningar

Inom Sundhetsbolaget känner vi ett stort engagemang och har en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har god erfarenhet och ett brett kunnande när det gäller livsstil och hälsa, ledarskap och medarbetarskap samt arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till dig.

Hos oss får du skräddasydda utbildningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt, ledarskap och kvalitetsarbete samt hälsa. Med kunskap om effektiv ledning, målstyrning, processer och flöden i organisationen ger vi möjlighet till utveckling för ditt företag och dina medarbetare.

Vilka behov och önskemål finns i din organisation? Vi på Sundhetsbolaget – företagshälsovård i Örebro län – tillhandahåller seminarier och föreläsningar som bidrar till att skapa ett sunt företag. Det kan gälla utveckling på organisationsnivå eller på individnivå.

Ledarskapsutbildningar

Våra ledarskapsutbildningar ger dig och ditt företag verktyg för att kunna leda och styra organisationen mot uppsatta mål så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som företagets behov och förväntningar. Tillsammans tydliggör vi vem som gör vad och fördelar roller och arbetsuppgifter för att skapa en sund arbetsmiljö för alla. Sundhetsbolaget har god kompetens och en gedigen erfarenhet av ledarskapsutbildning. Genom att utveckla ledarskapet utvecklas också medarbetarna. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta.

Hälsoföreläsningar

Vi håller hälsoföreläsningar anpassade för de behov och önskningar som du och ditt företag har. Sundhetsbolaget ger seminarier och utbildningar inom kost, fysisk aktivitet och motion samt sömn och stress. Vi erbjuder även HLR-utbildningar. Kontakta oss gärna och berätta vad ditt företag är intresserat av.