Privat läkarmottagning i Nora, Örebro län

Sundhetsbolagets läkarmottagning

Sundhetsbolagets läkarmottagning är en privatklinik som ligger i Bryggeriområdet i Nora, Örebro län. Hos oss träffar du kompetent personal med stor erfarenhet och bred kunskap inom både medicinsk och psykosocial vård. Här arbetar bland annat läkare, sjuksköterska och kurator. På vår mottagning tar vi emot dig som önskar göra en hälsoundersökning, behöver ett intyg eller som av annan anledning vill möta en läkare, sjuksköterska eller annan kompetens för medicinska tjänster och bedömningar.

Du träffar inte olika läkare utan får vid besöken möta samma läkare och sjuksköterska som sätter dig och dina behov i fokus i en lugn och trygg miljö.

Sundhetsbolagets läkarmottagning erbjuder

Hälsokontroll

Vill du kontrollera din hälsa? På vår läkarmottagning får du träffa läkare och sjuksköterska för att kontrollera ditt hälsoläge. Sundhetsbolaget erbjuder två varianter av hälsoundersökningar med olika omfattning beroende på vad du önskar.

Hälsokontroll sjuksköterska

Du får träffa vår sjuksköterska som genomför syntest, kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb) och kolesterol. Du får även göra ett EKG, en lungfunktionstest (spirometri), mätning av syremättnad i blodet och kontroll av blodsocker. Du får med dig ett hälsoformulär med målsättning och råd för en bättre hälsa.

Efter besöket bedömer en läkare ditt EKG och spirometri. Vår sjuksköterska återkopplar till dig via telefonen med information om läkarens bedömning.
Besöket beräknas ta ca. 45 min.

Hälsokontroll sjuksköterska + läkare

På det här besöket träffar du först en sjuksköterska som gör ett antal undersökningar. Därefter träffar du en läkare som gör en läkarundersökning samt bedömer resultaten av de undersökningar som sköterskan har gjort.

I hälsokontrollen ingår syntest och kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb) och kolesterol. Här ingår också EKG, lungfunktionstest (spirometri), mätning av syremättnaden i blodet och kontroll av blodsockret. Du får med dig ett hälsoformulär efter att vår läkare gjort en medicinsk utvärdering av resultatet med målsättning och råd för en bättre hälsa. Eventuella remisser som behöver skrivas ordnas också vid behov.
Besöket beräknas ta ca. 60 min.

Tillval hälsokontroll:
I samband med hälsokontrollerna kan ett konditionstest göras. Vill du göra ett sådant test, ange det när du bokar tid. Bra att ha bekväma kläder då du får träna några minuter under testet. Kostnad tillkommer på 250 kronor.

Priser - Hälsokontroll

Hälsokontroll sjuksköterska: 1000 kronor
Hälsokontroll sjuksköterska+läkare: 1 500 kronor
Konditionstest (tillval): 250 kronor

Läkarbesök

Har du något besvär som du vill ha kontrollerat av en läkare? På Sundhetsbolagets läkarmottagning får du träffa vår privatläkare för stöd och råd angående ditt besvär. Vi kan erbjuda provtagning och när behov föreligger remitterar vi dig vidare för utredning och behandling. Remisser som vi skickar har en snabb handläggning så att du så snart som möjligt ska få fortsatt hjälp. Med ett brett kunnande och stor erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ett personligt bemötande vill vi att du ska känna dig trygg när du besöker oss.

Priser - Läkarbesök

Läkarbesök: 1 000 kronor
Återbesök/snabbkonsultation: 500 kronor

Intyg

Behöver du ett läkarintyg? På Sundhetsbolagets läkarmottagning utfärdar vi olika typer av intyg. Vår privatläkare hjälper dig med intyg när det gäller skadebedömning till försäkringsbolag (invaliditetsintyg), studier utomlands och längre utlandsvistelse. Vi ordnar med olika körkortsintyg, intyg för spårbunden trafik, intyg för lokförare m.m. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Priser - Läkarintyg

Läkarintyg: från 1 500 kronor/intyg
Kontakta oss för att få en prisuppgift för intyget du behöver.

Medicinsk rådgivning

Har du frågor om din hälsa som du vill diskutera med en läkare eller en sjuksköterska? Då är du välkommen att höra av dig till oss på Sundhetsbolagets läkarmottagning. Vi erbjuder medicinsk rådgivning och hälsosamtal både via besök och telefon. Hos oss får du en snabb kontakt där du får prata med vår sjuksköterska eller läkare för att få stöd och råd angående dina frågor. Med ett brett kunnande och stor erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ett personligt bemötande vill vi att du ska känna dig trygg när du kontaktar oss.

Priser - Medicinsk rådgivning

Pris medicinsk rådgivning utgår från tidsåtgång och åtgärder.
Snabbkonsultation (15 minuter): 250 kronor
Telefonkonsultation: 250 kronor

Hudförändringar

En hudförändring kan vara Fibrom (skaftade bruna hudförändringar), keratoser (skrovliga bruna hudpålagringar sk ålderskeratos), papler (utstående hudflikar) eller vårtor.
Har du bekymmer och/eller funderingar om dina hudförändringar, vill ha en medicinsk bedömning och ta bort dem kan du boka tid hos oss.

Vid behov skickar vi hudförändringen för analys.

Priser – Undersökning vid hudförändringar

Undersökning och bedömning: 500 kronor
Bedömning och borttagning: 1 600 kronor

Bedömning och behandling av idrotts- och motionsskador

Är du förhindrad att träna och idrotta som du vill på grund av skada eller sjukdom? På Sundhetsbolagets läkarmottagning får du träffa vår privatläkare då du har besvär eller skador som du relaterar till fysisk aktivitet. Vi diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar motions- och idrottsskador. Vi hjälper dig med en snabb tid för en första bedömning.
På Sundhetsbolaget arbetar vi även förebyggande och erbjuder tester, träningsupplägg och kostrådgivning. Tillsammans sätter vi upp mål och gör en planering utifrån dina behov och den nivå just du befinner dig på.

Priser - Bedömning och behandling av idrotts- och motionsskador

Behandling/rehabilitering nybesök: 1 000 kronor
Uppföljning/återbesök: 500 kronor
Snabbkonsultation (15 min): 250 kronor
Telefonkonsultation: 250 kronor
Recept: 150 kronor

Allergiutredning

Misstänker du att du är allergisk mot pollen och har besvär med nysningar, rinnande näsa, klåda i näsa och ögon, trötthet eller har till och med andningsbesvär under sommaren?
Då finns det risk att du kan vara allergisk. Vi på Sundhetsbolaget hjälper dig att utreda detta.

Priser - Allergiutredning

Allergiutredning: från 800 kronor

Sjuksköterskebesök

Upplever du att något inte känns riktigt bra kring din hälsa och vill få en undersökning av något av dina grundläggande värden. Då är du välkommen att boka ett besök med vår sjuksköterska. Vi kan kontrollera blodtryck, EKG, hb, blodsocker, kolesterol, längd, vikt, motionsvanor och kostvanor. Vi samtalar sedan kring resultatet och resonerar om vart du står i livet och vart du vill komma.
Behöver det sedan kompletteras med ett läkarbesök så går vi vidare med det som ett steg två.

Priser – Sjuksköterskebesök

Besök sjuksköterska 30 min: 400 kronor

Besök sjuksköterska 60 min: 800 kronor

Individuell friskvårdsplan

Vill du få hjälp med att göra livsstilsförändringar kan vår individuella friskvårdsplan vara något för dig. Då träffar du vår sjuksköterska och gör en plan för önskade förändringar. Planen följs sedan upp kontinuerligt under 6 månader. Planen kan innehålla fysisk aktivitet, kost, träningstips/program samt hjälp att genomföra och hålla i förändringen.

Upplägget kan se ut så här:

     • Startmöte. Planen utarbetas + provtagning (kolesterol, blodsocker, vikt, konditionstest)
     • Uppföljning 1. Efter 2 veckor
     • Uppföljning 2. Efter 1 månad
     • Uppföljning 3. Efter 2 månader
     • Uppföljning 4. Efter 4 månader
     • Avslutning efter 6 månader med provtagning (kolesterol, blodsocker, vikt, konditionstest)

Tillägg individuella aktiviteter:

     • Visning av träningsformer, gym, övningar tillsammans med vår pt/hälsopedagog.
     • Stöd i hur man kommer i gång och vidmakthåller en förändring samt hur man tar upp tråden om man tappat sugen, med vår kurator.
     • Ytterligare provtagning.

Priser – Individuell friskvårdsplan

Individuell friskvårdsplan: 4250 kronor. Friskvårdsbidrag kan användas!


Priser – Individuella aktiviteter

Visning av träningsformer, gym, övningar tillsammans med vår pt/hälsopedagog: 500 kronor.

Stöd i hur man kommer i gång och vidmakthåller en förändring samt hur man tar upp tråden om man tappat sugen, med vår kurator: 500 kronor.

Ytterligare provtagning: Kostnad beroende på vilka prover man vill ta.

Lungtest

Nedsatt kondition och besvär med andningen kan vara orsakad av en nedsatt lungfunktion. Två av de vanligaste lungsjukdomarna är astma och KOL. Spirometri, auskultation av lungorna samt syresättning av blodet kontrolleras.

Priser – Lungtest

Lungtest, besök 30 min: 500 kronor

Hjärttest

Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna idag. Höga blodfetter och högt blodsocker är några av riskfaktorerna. Vi går igenom blodprover med bl.a. blodfetter och andra riskfaktorer.

Priser – Hjärttest

Hjärttest, besök 30 min: 400 kronor

Öronspolning

Har du plötsligt fått nedsatt hörsel, lockkänsla och yrsel? Då kan du ha fått en vaxpropp. Öronvax består av sekret från talg och svettkörtlar i hörselgången och hudpartiklar. Vaxproppar kan bildas vid riklig vaxproduktion och då vaxet inte transporteras ut. Spolning av öronen är en bra metod för att ta bort mjuka vaxproppar. Detta utför vi enkelt hos oss på Sundhetsbolaget.

Priser – Öronspolning

Öronspolning: 500 kronor

Vaccination

Behöver du vaccinera dig? Vi på Sundhetsbolagets läkarmottagning erbjuder olika typer av vaccinationer beroende på hur ditt behov ser ut. Hos oss får du ett vaccinationsskydd inför fästingsäsongen, säsongsinfluensan, då du ska resa eller vid flera andra tillfällen. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Priser - Vaccination

TBE: 450 kronor/ dos
Hepatit A: 500 kronor/ dos
Hepatit A och B: 600 kronor/ dos
Boostrix (Stelkramp, difteri, kikhosta, polio): 600 kronor
Säsongsinfluensa: 275 kronor
Lunginflammation: 500 kronor
Bältros: Kontakta oss för prisuppgift

För övriga vaccinationskostnader – kontakta oss för information

Provtagning

På Sundhetsbolaget erbjuder vi provtagning efter önskemål och behov.
På vår sjuksköterskemottagning kan vi erbjuda blodprovstagning både kapillära (ett stick i fingret) och/eller venös provtagning (ett stick i armen).

Våra olika provtagningskit

Pris - Provtagning Bas

Ett bra sätt att undersöka din hälsa! Prover tas på blod-, lever-och njurstatus, sköldkörtel samt prover för diabetes och blodfetter.

Provtagning Bas: 800 kronor

Pris - Provtagning Extra

”Provtagning bas” med tillägg av D-vitamin, mineraler och infektionstest.

Provtagning Extra: 1350 kronor


Organ/ Kroppsfunktioner/ Provtagningar

Blodstatus

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande bild över blodets olika celler.

Analyser: Hb, EVF, MCH, MCV, LPK, TPK, Ferritin, Homocystein, P-Fe, Kobalamin, Folat.

Pris: 900 kronor

Järnbrist/blodbrist

Brist på järn i blodet är relativt vanligt och kan medföra att du känner dig trött och orkeslös. Därför kan det vara bra att kontrollera ditt järnvärde och din järndepå.

Analyser: Hb, MCV, EVF, Ferritin, P-Fe.

Pris: 600 kronor

Vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler är nödvändiga för många av kroppens funktioner bl.a. sårläkning, undvika urkalkning av skelettet, bildandet av celler och immunförsvaret.

Analyser: B-vitamin (Kobalamin och Folat), D-vitamin, Järn, Zink och Magnesium.

Pris: 1100 kronor

Lever

Leverns alla funktioner i kroppen är många och komplexa. Den både producerar, lagrar och har en nedbrytande funktion. Analyser ingår för att få en bra uppfattning om leverns funktion.

Analyser: Bilirubin, ALP, ASAT, ALAT, GT

Pris: 500 kronor

Njurar

Njurarna är viktiga för att kroppen ska kunna rena blodet och göra sig av med ämnen som inte behövs, så kallade restprodukter. Restprodukterna lämnar kroppen med urinen och urin bildas i njurarna. Ett viktigt organ som behöver en kontroll då och då. Analyser ingår för att få en bra uppfattning om njurarnas funktion.

Analyser: Natrium, Kalium, Calcium, Albumin, Kreatinin, Urea, Fosfat.

Pris: 500 kronor

Diabetes

Diabetes är en sjukdom där kroppen förmåga att ta hand om sockret i blodet har försämrats vilket orsakar för mycket socker i blodet. Diabetes anses som en vällevnadssjukdom och ökar i samhället. Symtom kan vara törst, större urinmängder och trötthet.

Analyser: Glucos och HbA1c.

Pris: 500 kronor

Sköldkörtel

Sköldkörteln producerar hormoner som bland annat styr kroppens ämnesomsättningen. Sköldkörteln kan producera både för mycket och för lite hormon. Symtom på en störd funktion i sköldkörteln kan vara: svettningar, trötthet, dålig sömn, hjärtklappningar, oro mm. Har du något av dessa symtom kan det vara en god ide att ta det här provet.

Analyser: TSH, T3 och T4.

Pris: 600 kronor

Prostata

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män i Sverige och risken ökar med stigande ålder. Symtom kan vara att du behöver kissa ofta, har svag stråle, det dröjer innan urinen kommer eller om du har blod i urinen. Innan du tar ett PSA prov rek. vi dig att läsa denna broschyr https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-8-4.pdf

Analyser: PSA/PSAkvot.

Pris: 600 kronor

Blodfetter

Blodfetter är en av riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom. Både arv och miljö har betydelse för halten av kolesterol i blodet. Livsfaktorer som fysiska aktivitet och kost har visat sig ha betydelse för kolesterolhalten.

Analyser: Kolesterol total, HDL, LDL, Kvot samt Triglycerider.

Pris: 500 kronor

Alkoholkonsumtion

En hög alkoholkonsumtion kan orsaka både hälsoproblem och sjukdomar. Om du är oroad över din egen konsumtion så kan detta prov hjälpa dig.
Analyser: CDT, GT samt PEth.

Pris: 750 kronor

Reumatism

Besvär med morgonstelhet, svullna och värkande leder i bland annat händer och fötter kan vara tecken på reumatism.

Analyser: Hb, TPK, LPK, CRP samt RF.

Pris: 600 kronor

Tillägg/ Extra

Borrelia

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids av fästingar. Det vanligaste symtomet är en växande hudrodnad på platsen för fästingbettet, ofta i en cirkel. Borrelia kan även ge andra symtom så som huvudvärk, ledvärk, feber, värk i nacke, ansiktsförlamning etc.

Pris: 850 kronor

Gluten

En av de vanligaste matallergierna är intolerans mot gluten. Symtomen är främst från mag- och tarmkanalen och kan oftast vara diffusa.

Pris: 750 kronor


Kostrådgivning

Att äta bra kost är av största betydelse för din hälsa. Utifrån dina behov hjälper vi till att hitta en kost som fungerar för dig, oavsett om du vill öka eller minska i vikt, förbättra dina idrottsliga prestationer eller bara lära dig mer om på vilket sätt det du äter påverkar ditt liv. Vem blir inte förvirrad av alla dieter hit och dit? Vad är egentligen bra mat för mig? Vi hjälper dig att reda ut begreppen.

Priser - Kostrådgivning

Kostrådgivning: 800 kronor/besök

Sjukgymnastik

Mer information kommer.

Priser - sjukgymnastik

Sjukgymnastik: XXX kronor/besök

Naprapatbehandling

Mer information kommer.

Priser - Naprapatbehandling

Naprapatbehandling: XXX kronor/besök

Samtalsstöd

Upplever du stress i din vardag och är rädd för att bli utbränd? Önskar du coachning och känner du att skulle vilja prata med någon? På Sundhetsbolagets läkarmottagning kan du få träffa en kurator, psykoterapeut eller psykolog för att få samtalsstöd. Här erbjuder vi ett personligt bemötande i en lugn miljö. Vår psykosociala personal har ett brett kunnande och stor erfarenhet inom samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) där varje samtal anpassas efter dig och dina behov. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan få stöd.

Priser - samtalsstöd

Samtal med kurator: 1 000 kronor/besök
Samtal med psykoterapeut: 1 100 kronor/besök
Samtal med psykolog: 1 200 kronor/besök

Utbildning och föreläsning

Inom Sundhetsbolaget känner vi ett stort engagemang och har en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har stor erfarenhet och ett brett kunnande när det gäller livsstil och hälsa, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till dig. Vill ni ha en skräddarsydd föreläsning som passar dig och ditt företag? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan utforma våra föreläsningar och utbildningar efter dina behov.