Privat läkarmottagning i Nora, Örebro län

Sundhetsbolagets läkarmottagning

Sundhetsbolaget är en privat läkarmottagning. Hos oss träffar du kompetent personal med stor erfarenhet och bred kunskap inom både medicinsk och psykosocial vård. Här arbetar bland annat läkare, sjuksköterska och kurator. På vår mottagning tar vi emot dig som önskar göra en hälsoundersökning, behöver ett intyg eller som av annan anledning vill möta en läkare, sjuksköterska eller annan kompetens för medicinska tjänster och bedömningar.

Sundhetsbolagets läkarmottagning erbjuder

Sundhetsbolagets läkarmottagning är en privatpraktik som ligger på Bryggeriområdet i Nora, Örebro län. Hos oss får du snabbt tillgång till kunnig och engagerad personal i en lugn och trygg miljö. Du träffar inte olika läkare utan får vid besöken möta samma privatläkare som sätter dig och dina behov i fokus.

Hälsokontroll

Vill du kontrollera din hälsa? På vår läkarmottagning får du träffa läkare och sjuksköterska för att kontrollera ditt hälsoläge. Sundhetsbolaget erbjuder två varianter av hälsoundersökningar med olika omfattning beroende på vad du önskar.

Hälsokontroll sjuksköterska:
Du får träffa vår sjuksköterska som genomför syntest, kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb) och kolesterol. Du får även göra ett EKG, en lungfunktionstest (spirometri), mätning av syremättnad i blodet och kontroll av blodsocker. Du får med dig ett hälsoformulär med målsättning och råd för en bättre hälsa.

Efter besöket bedömer en läkare ditt ekg och spirometri. Vår sjuksköterska återkopplar till dig via telefonen med information om läkarens bedömning.
Besöket beräknas ta ca. 45 min.

Hälsokontroll sjuksköterska + läkare
På det här besöket träffar du först en sjuksköterska och sedan en läkare som gör ett allmänt medicinskt status och som bedömer resultaten av de åtgärder som skett samt vad som kommit fram under besöket.

I hälsokontrollen ingår syntest och kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb) och kolesterol. Här ingår också EKG, lungfunktionstest (spirometri), mätning av syremättnaden i blodet och kontroll av blodsockret. Du får med dig ett hälsoformulär efter att vår läkare gjort en medicinsk utvärdering av resultatet med målsättning och råd för en bättre hälsa. Eventuella remisser som behöver skrivas ordnas också vid behov.
Besöket beräknas ta ca. 60 min.

Tillval hälsokontroll:
I samband med hälsokontrollerna kan ett konditionstest genomföras. Ange detta när du bokar tid. Bra att ha bekväma kläder då du får träna några minuter för ett genomföra testet. Kostnad tillkommer på 250 kronor.

Priser - Hälsoundersökning

Hälsoundersökning sjuksköterska 1000 kronor
Hälsoundersökning sjuksköterska+läkare 1 500 kronor

 

 

Läkarundersökning

Har du något besvär som du vill ha kontrollerat av en läkare? På Sundhetsbolagets läkarmottagning får du träffa vår privatläkare för stöd och råd angående ditt besvär. Vi kan erbjuda provtagning och när behov föreligger remitterar vi dig vidare för utredning och behandling. Remisser som vi skickar har en snabb handläggning så att du så snart som möjligt ska få fortsatt hjälp. Med ett brett kunnande och stor erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ett personligt bemötande vill vi att du ska känna dig trygg när du besöker oss.

Priser - Läkarbesök

Läkarbesök 1 000 kronor
Återbesök/snabbkonsultation 500 kronor

Sjuksköterskemottagning

Kartläggande besök: 

Känner du att något inte riktigt känns bra kring din hälsa och du vill få ett samtal där både kropp och själ ryms? Vi kontrollerar grundläggande värden (hb, blodsocker, kolesterol, längd, vikt, motionsvanor, kostvanor) och samtalar sedan om vart du står i livet och vart du vill komma. Ibland kan man uppleva ohälsa fast man inte är sjuk. Kanske behöver du ändra dina kostvanor, dina motionsvanor eller ändra något annat i din livssituation? Kanske du upplever livet för stressigt och behöver få tips på hur du ska planera din tid?
Ibland kan man behöva komplettera med ett läkarbesök. Vår läkare använder de svar vi fått fram på vårt möte tillsammans med andra undersökningar för att ställa en diagnos och kartlägga hur din hälsa är.

Individuell friskvårdsplan:

”När du vet vad du vill men inte riktigt kommer dit”.
Vi kartlägger de förändringar som du vill genomföra och planerar hur du ska ni ditt mål. Det kan handla om att du vill börja träna, gå ner i vikt, sluta röka eller göra andra hälsofrämjande förändringar som du behöver hjälp med att komma igång med.
Programmet är upplagt i tre faser:
1. Uppstart där vi koncentrerar oss på vad det är som du vill förändra.
2. Arbeta praktiskt med de givna råden och genomföra de förändringar du vill.I dagens samhälle är stress en stor orsak till ohälsa. Symtom kan bl.a.  vara sömnbesvär, irritation och trötthet.
3. Konkretiserar hur du vidmakthåller den förändring du genomfört.
Programmet pågår med träffar under ca 3-6 månader.

Stresstest:
För att se om du befinner dig i riskzonen gör vi en bedömning via ett formulär som sedan ligger till grund för det rådgivande samtalet.

Priser – Stresstest

Pris: 800 kr. Besök 60 min.

Lungtest:
Nedsatt kondition och besvär med andningen kan vara orsakad av en nedsatt lungfunktion. Två av dem vanligaste lungsjukdomarna är astma och KOL. Spirometri, auskultation av lungorna samt syresättning av blodet kontrolleras.

Priser – Lungtest

Pris: 400 kr. Besök 30 min.

Hjärttest:
Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna idag. Höga blodfetter och högt blodsocker är några av riskfaktorerna. Vi går igenom blodprover med bl.a. blodfetter och andra riskfaktorer.

Priser – Hjärttest

Pris: 400 kr. Besök 30 min.

Hudförändringar

En hudförändring kan vara Fibrom (skaftade bruna hudförändringar), keratoser (skrovliga bruna hudpålagringar sk ålderskeratos), papler (utstående hudflikar) eller vårtor.
Har du bekymmer och/eller funderingar om dina hudförändringar, vill ha en medicinsk bedömning och ta bort dem kan du boka tid hos oss.

Vid behov skickar vi hudförändringen för analys.

Öronspolning

Har du plötsligt fått nedsatt hörsel, lockkänsla och yrsel? Då kan du ha fått en vaxpropp. Öronvax består av sekret från talg och svettkörtlar i hörselgången och hudpartiklar. Vaxproppar kan bildas vid riklig vaxproduktion och då vaxet inte transporteras ut. Spolning av öronen är en bra metod för att ta bort mjuka vaxproppar. Detta utför vi enkelt hos oss på Sundhetsbolaget.

Provtagning

Inom Sundhetsbolaget erbjuder vi provtagning efter önskemål och behov.
På vår sjuksköterskemottagning kan vi erbjuda blodprovstagning både kapillära (ett stick i fingret) och/eller venös provtagning (ett stick i armen).
Blodprov användas för att utesluta en viss sjukdom eller för att ge besked om att du har en sjukdom. Det finns många sjukdomar som inte kan diagnosticeras enbart med ett blodprov, utan behöver kombineras med flera undersökningar för att ställa en diagnos och kartlägga din hälsa.

Våra olika provtagningskit


Hälsokontroll Bas

Ett bra sätt att undersöka din hälsa! Prover tas på blod-, lever-och njurstatus, sköldkörtel samt prover för diabetes och blodfetter.

Pris: 800 kr

Hälsokontroll Extra

”Hälsokontroll bas” med tillägg av D-vitamin, mineraler och infektionstest.

Pris: 1350 kr


Organ/ Kroppsfunktioner


Blodstatus

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande bild över blodets olika celler.

Analyser: Hb, EVF, MCH, MCV, LPK, TPK, Ferritin, Homocystein, P-Fe, Kobolamin, Folat.

Pris: 900 kr.


Järnbrist/blodbrist

Brist på järn i blodet är relativt vanligt och kan medföra att du känner dig trött och orkeslös. Därför kan det vara bra att kontrollera ditt järnvärde och din järndepå.

Analyser: Hb, MCV, EVF, Ferritin, P-Fe.

Pris: 600 kr.


Vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler är nödvändiga för många av kroppens funktioner bl.a. sårläkning, undvika urkalkning av skelettet, bildandet av celler och immunförsvaret.

Analyser: B-vitamin (Kobolamin och Folat), D-vitamin, Järn, Zink och Magnesium.

Pris: 1100 kr.


Lever

Leverns alla funktioner i kroppen är många och komplexa. Den både producerar, lagrar och har en nedbrytande funktion. Analyser ingår för att få en bra uppfattning om leverns funktion.

Analyser: Bilirubin, ALP, ASAT, ALAT, GT

Pris: 500 kr.


Njurar

Njurarna är viktiga för att kroppen ska kunna rena blodet och göra sig av med ämnen som inte behövs, så kallade restprodukter. Restprodukterna lämnar kroppen med urinen och urin bildas i njurarna. Ett viktigt organ som behöver en kontroll då och då. Analyser ingår för att få en bra uppfattning om njurarnas funktion.

Analyser: Natrium, Kalium, Calcium, Albumin, Kreatinin, Urea, Fosfat.

Pris: 500 kr.


Diabetes

Diabetes är en sjukdom där kroppen förmåga att ta hand om sockret i blodet har försämrats vilket orsakar för mycket socker i blodet. Diabetes anses som en vällevnadssjukdom och ökar i samhället. Symtom kan vara törst, större urinmängder och trötthet.

Analyser: Glucos och HbA1c.

Pris: 500 kr.


Sköldkörtel

Sköldkörteln producerar hormoner som bland annat styr kroppens ämnesomsättningen. Sköldkörteln kan producera både för mycket och för lite hormon. Symtom på en störd funktion i sköldkörteln kan vara: svettningar, trötthet, dålig sömn, hjärtklappningar, oro mm. Har du något av dessa symtom kan det vara en god ide att ta det här provet.

Analyser: TSH, T3 och T4.

Pris: 600 kr.


Prostata

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män i Sverige och risken ökar med stigande ålder. Symtom kan vara att du behöver kissa ofta, har svag stråle, det dröjer innan urinen kommer eller om du har blod i urinen. Innan du tar ett PSA prov rek. vi dig att läsa denna broschyr https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-8-4.pdf

Analyser: PSA/PSAkvot.

Pris: 600 kr.


Blodfetter

Blodfetter är en av riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom. Både arv och miljö har betydelse för halten av kolesterol i blodet. Livsfaktorer som fysiska aktivitet och kost har visat sig ha betydelse för kolesterolhalten.

Analyser: Kolesterol total, HDL, LDL, Kvot samt Triglycerider.

Pris: 500 kr.


Alkoholkonsumtion

En hög alkoholkonsumtion kan orsaka både hälsoproblem och sjukdomar. Om du är oroad över din egen konsumtion så kan detta prov hjälpa dig.

Analyser: CDT samt GT.

Pris: 600 kr.


Reumatism

Besvär med morgonstelhet, svullna och värkande leder i bland annat händer och fötter kan vara tecken på reumatism.

Analyser: Hb, TPK, LPK, CRP, SR samt RF.

Pris: 600 kr.

Borrelia

Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids av fästingar. Det vanligaste symtomet är en växande hudrodnad på platsen för fästingbettet, ofta i en cirkel. Borrelia kan även ge andra symtom så som huvudvärk, ledvärk, feber, värk i nacke, ansiktsförlamning etc.

Pris: 850 kr.


Gluten

En av de vanligaste matallergierna är intolerans mot gluten. Symtomen är främst från mag- och tarmkanalen och kan oftast vara diffusa.

Pris: 750 kr.


Allergiutredning

Misstänker du att du är allergisk mot pollen och har besvär med nysningar, rinnande näsa, klåda i näsa och ögon, trötthet eller har till och med andningsbesvär under sommaren?
Då finns det risk att du kan vara allergisk. Vi på Sundhetsbolaget hjälper dig att utreda detta.

Priser - Allergiutredning

Pris: från 800 kr

Vaccinationer

Behöver du vaccinera dig? Vi på Sundhetsbolagets läkarmottagning erbjuder olika typer av vaccinationer beroende på hur ditt behov ser ut. Hos oss får du ett vaccinationsskydd inför fästingsäsongen, säsongsinfluensan, då du ska resa eller vid flera andra tillfällen. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Priser - Vaccination

TBE (15 min) 450 kronor/ dos
Hepatit A 500 kronor/ dos
Hepatit A och B 600 kronor/ dos
Boostrix (Stelkramp, difteri och kikhosta) 400 kronor
Boostrix med polio (Stelkramp, difteri, kikhosta, polio) 550 kronor

För övriga vaccinationskostnader – kontakta oss för information

Intyg

Behöver du ett läkarintyg? På Sundhetsbolagets läkarmottagning utfärdar vi olika typer av intyg. Vår privatläkare hjälper dig med intyg när det gäller skadebedömning till försäkringsbolag (invaliditetsintyg), studier utomlands och längre utlandsvistelse. Vi ordnar med olika körkortsintyg, intyg för spårbunden trafik, intyg för lokförare m.m. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Priser - Läkarintyg

Läkarintyg från 1 500 kronor/intyg
Lista med alla intyg och priser

Medicinsk rådgivning

Har du frågor om din hälsa som du vill diskutera med en läkare eller en sjuksköterska? Då är du välkommen att höra av dig till oss på Sundhetsbolagets läkarmottagning. Vi erbjuder medicinsk rådgivning och hälsosamtal både via besök och telefon. Hos oss får du en snabb kontakt där du får prata med vår sjuksköterska eller läkare för att få stöd och råd angående dina frågor. Med ett brett kunnande och stor erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ett personligt bemötande vill vi att du ska känna dig trygg när du kontaktar oss.

Priser - Medicinsk rådgivning

Pris medicinsk rådgivning utgår från tidsåtgång och åtgärder.
Snabbkonsultation (15 minuter) 250 kronor
Telefonkonsultation 250 kronor

Idrotts- och motionsskador

Är du förhindrad att träna och idrotta som du vill på grund av skada eller sjukdom? På Sundhetsbolagets läkarmottagning får du träffa vår privatläkare då du har besvär eller skador som du relaterar till fysisk aktivitet. Vi diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar motions- och idrottsskador. Vi hjälper dig med en snabb tid för en första bedömning.
På Sundhetsbolaget arbetar vi även förebyggande och erbjuder tester, träningsupplägg och kostrådgivning. Tillsammans sätter vi upp mål och gör en planering utifrån dina behov och den nivå just du befinner dig på.

Priser - Idrotts- och motionsskador

Behandling/rehabilitering nybesök 1 000 kr
Uppföljning/återbesök 500 kr
Snabbkonsultation (15 min) 250 kr
Telefonkonsultation 250 kr
Recept 150 kr

Samtalsstöd

Upplever du stress i din vardag och är rädd för att bli utbränd? Önskar du coachning och känner du att skulle vilja prata med någon? På Sundhetsbolagets läkarmottagning kan du få träffa en kurator, psykoterapeut eller psykolog för att få samtalsstöd. Här erbjuder vi ett personligt bemötande i en lugn miljö. Vår psykosociala personal har ett brett kunnande och stor erfarenhet inom samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) där varje samtal anpassas efter dig och dina behov. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan få stöd.

Priser - samtalsstöd

Samtal med kurator 1 000 kronor/besök
Samtal med psykoterapeut 1 100 kronor/besök
Samtal med psykolog 1 200 kronor/besök

Utbildning och föreläsning

Inom Sundhetsbolaget känner vi ett stort engagemang och har en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har god erfarenhet och ett brett kunnande när det gäller livsstil och hälsa, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till dig. Vill ni ha en skräddarsydd föreläsning som passar dig och ditt företag? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan utforma våra föreläsningar och utbildningar efter dina behov.