Privat läkarmottagning i Nora, Örebro län

Sundhetsbolagets läkarmottagning

Sundhetsbolaget är en privat läkarmottagning. Hos oss träffar du kompetent personal med stor erfarenhet och bred kunskap inom både medicinsk och psykosocial vård. Här arbetar bland annat läkare, sjuksköterska och kurator. På vår mottagning tar vi emot dig som önskar göra en hälsoundersökning, behöver ett intyg eller som av annan anledning vill möta en läkare, sjuksköterska eller annan kompetens för medicinska tjänster och bedömningar.

Sundhetsbolagets läkarmottagning erbjuder:

Sundhetsbolagets läkarmottagning är en privatpraktik som ligger på Bryggeriområdet i Nora, Örebro län. Hos oss får du snabbt tillgång till kunnig och engagerad personal i en lugn och trygg miljö. Du träffar inte olika läkare utan får vid besöken möta samma privatläkare som sätter dig och dina behov i fokus.

Medicinska tjänster

Hälsokontroll


Vill du kontrollera din hälsa? På vår läkarmottagning får du träffa läkare och sjuksköterska för att kontrollera ditt hälsoläge. Sundhetsbolaget erbjuder två varianter av hälsoundersökningar med olika omfattning beroende på vad du önskar.

I Hälsoundersökning liten ingår syntest och kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått och blodvärde (Hb).

I Hälsoundersökning stor ingår syntest och kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb) och kolesterol. Här ingår också EKG, lungfunktionstest (spirometri), mätning av syremättnaden i blodet och kontroll av blodsockret. Du får med dig ett hälsoformulär efter att vår läkare gjort en medicinsk utvärdering av resultatet med målsättning och råd för en bättre hälsa.

Priser - Hälsoundersökning

Hälsoundersökning liten 1000 kronor
Hälsoundersökning stor 1 500 kronor

Läkarundersökning


Har du något besvär som du vill ha kontrollerat av en läkare? På Sundhetsbolagets läkarmottagning får du träffa vår privatläkare för stöd och råd angående ditt besvär. Vi kan erbjuda provtagning och när behov föreligger remitterar vi dig vidare för utredning och behandling. Remisser som vi skickar har en snabb handläggning så att du så snart som möjligt ska få fortsatt hjälp. Med ett brett kunnande och stor erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ett personligt bemötande vill vi att du ska känna dig trygg när du besöker oss.

Priser - Läkarbesök

Läkarbesök 1 000 kronor
Återbesök 500 kronor

Provtagning

Har du frågor angående provtagning? Inom Sundhetsbolaget erbjuder vi provtagning efter önskemål och behov. Du är välkommen att höra av dig till vår läkarmottagning för mer information. Med ett brett kunnande och stor erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ett personligt bemötande vill vi att du ska känna dig trygg när du kontaktar oss.

Vaccinationer


Behöver du vaccinera dig? Vi på Sundhetsbolagets läkarmottagning erbjuder olika typer av vaccinationer beroende på hur ditt behov ser ut. Hos oss får du ett vaccinationsskydd inför fästingsäsongen, säsongsinfluensan, då du ska resa eller vid flera andra tillfällen. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Priser - Vaccination

TBE (15 min) 400 kronor/ dos
Hepatit A 450 kronor/ dos
Hepatit A och B 600 kronor/ dos
Boostrix (Stelkramp, difteri och kikhosta) 600 kronor

För övriga vaccinationskostnader – kontakta oss för information

Intyg


Behöver du ett läkarintyg? På Sundhetsbolagets läkarmottagning utfärdar vi olika typer av intyg. Vår privatläkare hjälper dig med intyg när det gäller skadebedömning till försäkringsbolag, studier utomlands, yrken och körkort, längre utlandsvistelse eller vid andra behov. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Priser - Läkarintyg

Läkarintyg från 1 500 kronor/intyg
Lista med alla intyg och priser

Medicinsk rådgivning


Har du frågor om din hälsa som du vill diskutera med en läkare eller en sjuksköterska? Då är du välkommen att höra av dig till oss på Sundhetsbolagets läkarmottagning. Vi erbjuder medicinsk rådgivning och hälsosamtal både via besök och telefon. Hos oss får du en snabb kontakt där du får prata med vår sjuksköterska eller läkare för att få stöd och råd angående dina frågor. Med ett brett kunnande och stor erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt ett personligt bemötande vill vi att du ska känna dig trygg när du kontaktar oss.

Priser - Medicinsk rådgivning

Pris medicinsk rådgivning utgår från tidsåtgång och åtgärder.
Snabbkonsultation (15 minuter) 250 kronor
Telefonkonsultation 250 kronor

Idrotts- och motionsskador

Är du förhindrad att träna och idrotta som du vill på grund av skada eller sjukdom? På Sundhetsbolagets läkarmottagning får du träffa vår privatläkare då du har besvär eller skador som du relaterar till fysisk aktivitet. Vi diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar motions- och idrottsskador. Vi hjälper dig med en snabb tid för en första bedömning.

På Sundhetsbolaget arbetar vi även förebyggande och erbjuder tester, träningsupplägg och kostrådgivning. Tillsammans sätter vi upp mål och gör en planering utifrån dina behov och den nivå just du befinner dig på.

Priser - Idrotts- och motionsskador

Behandling/rehabilitering nybesök 1 000 kr
Uppföljning/återbesök 500 kr
Snabbkonsultation (15 min) 250 kr
Telefonkonsultation 250 kr
Recept 150 kr

Samtalsstöd


Upplever du stress i din vardag och är rädd för att bli utbränd? Önskar du coachning och känner du att skulle vilja prata med någon? På Sundhetsbolagets läkarmottagning kan du få träffa en kurator, psykoterapeut eller psykolog för att få samtalsstöd. Här erbjuder vi ett personligt bemötande i en lugn miljö. Vår psykosociala personal har ett brett kunnande och stor erfarenhet inom samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) där varje samtal anpassas efter dig och dina behov. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan få stöd.

Priser – samtalsstöd

Samtal med kurator 1 000 kronor/besök
Samtal med psykoterapeut 1 100 kronor/besök
Samtal med psykolog 1 200 kronor/besök

Utbildning och föreläsning

Inom Sundhetsbolaget känner vi ett stort engagemang och har en bred kompetens inom allmänmedicin, företagshälsovård och idrottsmedicin. Vi har god erfarenhet och ett brett kunnande när det gäller livsstil och hälsa, ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessa kunskaper förmedlar vi gärna till dig. Vill ni ha en skräddarsydd föreläsning som passar dig och ditt företag? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan utforma våra föreläsningar och utbildningar efter dina behov.

Kontakta oss

Läs om Sundhetsbolagets företagshälsovård

Boka en tid för ett läkarbesök