Skip to main content

Välkommen till Sundhetsbolaget

Vi hjälper dig på ett enkelt, personligt och engagerat sätt till den mest fördelaktiga lösningen. Sundhetsbolagets tjänster grundar sig i god kvalitet. Det innebär att våra tjänster alltid utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet samt uppfyller de krav som ställs på vår verksamhet. Det innebär inte att vi blir formella och ”fyrkantiga” i vårt agerande och bemötande - tvärtom.

Oavsett om du är företagskund eller privatkund så ska du känna att du får ett personligt bemötande, att du är unik och att vi tar dina behov på största allvar. Det innebär att vi alltid är flexibla, lyhörda och anpassningsbara när det gäller de tjänster som vi erbjuder dig.

Läkarmottagning

Företagshälsovård