Skip to main content

Företagshälsovård Örebro

Vi på Sundhetsbolaget erbjuder en företagshälsovård som bygger på god kvalitet, leder till bra resultat och som skapar en sund arbetsmiljö. Tillsammans med dig som kund ser vi över vad ni behöver för att er verksamhet ska må bra och utvecklas på bästa sätt. Alla åtgärder följs upp för att säkerställa kvalitet.

Vi arbetar flexibelt och engagerat. Vi erbjuder snabba tider hos läkare alternativt sjuksköterska så att era medarbetare snabbt kommer tillbaka till arbetet och mår bra!
Behöver ni utveckla ert arbetsmiljöarbete, er organisation och ert ledarskap så erbjuder vi professionellt stöd och evidensbaserade utbildningar som skapar ett sunt företag.

För att förebygga ohälsa hos era medarbetare utför vi hälsokontroller, medicinska kontroller i arbetslivet samt fysiska, organisatoriska och psykosociala skyddsronder. Sundhetsbolaget gör också nyanställningsundersökningar och ergonomigenomgångar och finns vid behov av rehabilitering som stöd för dig och din organisation. För detta har vi ett team som består av läkare, sjuksköterska, kurator, psykolog, organisationskonsult, ergonom/fysioterapeut, arbetsmiljöingenjör m.fl.

Företagshälsovård i Örebro län

Hos oss betalar du för det ni behöver och vill ha – ingenting annat.

Sundhetsbolagets företagshälsovård erbjuder

Hälsokontroll med eller utan konditionstest

Medarbetaren får träffa läkare och sjuksköterska för att kontrollera sitt hälsoläge.
Sundhetsbolaget erbjuder tre hälsoundersökningar med olika omfattning beroende på vad ni önskar:

 • Hälsokontroll med sjuksköterska
 • Hälsokontroll med sjuksköterska och läkare
 • En hälsokontroll enligt ovan med tillval av konditionstest.

Beroende på vilken av våra hälsokontroller ni bokar så ingår: anamnes, status, blodtryck, puls, ekg, vikt, midjemått, syn- och hörseltest, lungfunktionstest (spirometri), syremättnad i blodet, hälsoformulär, medicinsk utvärdering av resultat och målsättning för bättre hälsa. Blodprover: blodvärde (Hb), blodsocker, kolesterol och konditionstest (konditionstest är valbart).

Besök hos läkare eller sjuksköterska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Telefonrådgivning läkare/sjuksköterska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Medicinska kontroller i arbetslivet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Syn- och hörseltest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Alkohol och drogtester

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Kartläggande/utredande samtal hos läkare/sjuksköterska

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Stöd vid rehabilitering; flerpartssamtal/arbetsförmågebedömning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Utfärdande av förstadagsintyg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Vaccinationer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Provtagning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Intyg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Samtalsstöd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Stöd i alkoholärenden enligt 15-metoden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Arbetsmiljöingenjör

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Ergonomigenomgångar och -utbildningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Individuell friskvårdsplan

Arbetsgivare ska jobba förebyggande med att förhindra att medarbetare råkar ut för skador och ohälsa av sitt arbete. Du kanske har medarbetare som har tunga lyft i arbetet eller stillasittande arbetsuppgifter, båda ansträngande arbetsuppgifter men på olika sätt. Det är vetenskapligt belagt att fysisk aktivitet och en balanserad kost stärker kroppen och gör att vi mår fysiskt och psykiskt bättre. När vi mår bra orkar vi belastning på kroppen bättre.

Sundhetsbolaget har tagit fram ett koncept där medarbetare ska kunna välja att använda sitt friskvårdsbidrag för att få hjälp med de livsstilsförändringar som de vill göra. Medarbetaren träffar vår sjuksköterska och gör en plan för önskade förändringar, som följs upp kontinuerligt under 6 månader. Planen kan innehålla fysisk aktivitet, kost, träningstips/program samt hjälp att genomföra och hålla i förändringen.

Upplägget kan se ut så här:

 • Startmöte. Planen utarbetas + provtagning (kolesterol, blodsocker, vikt, konditionstest)
 • Uppföljning 1. Efter 2 veckor
 • Uppföljning 2. Efter 1 månad
 • Uppföljning 3. Efter 2 månader
 • Uppföljning 4. Efter 4 månader
 • Avslutning. Efter 6 månader med provtagning (kolesterol, blodsocker, vikt, konditionstest)

Tillägg individuella aktiviteter:

 • Visning av träningsformer, gym, övningar tillsammans med vår pt/friskvårdsspecialist.
 • Stöd i hur man kommer i gång och vidmakthåller en förändring samt hur man tar upp tråden om man tappat sugen, med vår kurator.
 • Ytterligare provtagning.

Företagsmassage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Hälsa och livsstil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Utbildningar inom arbetsmiljö

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.

Utveckla och certifiera ledningssystem (ISO)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at eros vel tortor vehicula tincidunt. Praesent eu erat scelerisque dolor eleifend rutrum. Integer tristique quam enim, quis viverra ante condimentum sed. Morbi id ultrices nulla. Donec a porttitor est. Mauris ut aliquam nisi, congue aliquam libero. Fusce porta accumsan lectus id mattis. Sed molestie, leo ac ornare vestibulum, metus sapien iaculis felis, sit amet viverra sapien risus nec sapien. Proin sagittis varius lorem. Maecenas sem mauris, pretium a massa ut, varius viverra velit. Sed et nisi cursus, maximus sapien id, pulvinar dui.