Ännu inte för sent att vaccinera sig

By UncategorizedNo Comments

Än är det inte för sent att vaccinera sig på Sundhetsbolaget i Nora. Säsongens influensaepidemi har ännu inte startat och få fall av influensa har rapporterats i länet och landet. Under vecka 49 rapporterades 94 fall av influensa. Förekomsten av influensa brukar öka under december men avta under julledigheten då de flesta är lediga. När arbete och skola startar igen så förväntas influensaaktiviteten öka. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten mycket låg. Välkommen att boka din tid!

Utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL)

By UncategorizedNo Comments

Förra veckan fortsatte RosMarie sin utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL) i Båsenberga. Det är en ledarutbildning framtagen av Försvarshögskolan. Kursens syfte är att ge deltagarna verktyg för att de ska kunna utveckla det egna ledarskapet, och för att de ska kunna utveckla medarbetarna. Syftet med att RosMarie går utbildningen är att Sundhetsbolaget, efter en handledarutbildning våren 2019, ska kunna erbjuda våra företagskunder stöd i att utveckla deras ledarskap.