Sonat vill lära sig mer kring arbetsmiljö

By UncategorizedNo Comments

Sonat har en bra arbetsmiljö men känner att de vill lära sig mer i frågor kring den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Det handlar t.ex. om balans mellan krav och resurser, stress samt kränkande särbehandling. Sundhetsbolaget har haft fyra dagars grundutbildning i arbetsmiljö med deras mellanchefer. Nu pågår en fördjupning i de kunskaperna där även ledningsgruppen deltar. Utbildningen sker på plats hos Sonat i Örebro.

Sonat är ett företag som hjälper företag med logistiklösningar inom bl a tillverkande industri, grossistverksamhet samt detalj- och e-handeln.

Öppen utbildning i grunderna i arbetsmiljölagen

By UncategorizedNo Comments

Ett gyllene tillfälle för dig som vill veta mer om grunderna i arbetsmiljölagen. Välj ett av tre datum i nov. och dec.

Pris: 1 500 kr/person. I utbildningen ingår utbildningsmaterial och förtäring.

Plats: Nora.

Välkommen att anmäla dig idag!

Onsd. 30 nov. kl 16 – 19. Sista anm. 23 nov.
Tisd. den 6 dec. kl 16 – 19. Sista anm. 30 nov.
Onsd. den 14 dec. kl 11 – 14. Sista anm. 7 dec.