Skip to main content

Sonat har en bra arbetsmiljö men känner att de vill lära sig mer i frågor kring den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Det handlar t.ex. om balans mellan krav och resurser, stress samt kränkande särbehandling. Sundhetsbolaget har haft fyra dagars grundutbildning i arbetsmiljö med deras mellanchefer. Nu pågår en fördjupning i de kunskaperna där även ledningsgruppen deltar. Utbildningen sker på plats hos Sonat i Örebro.

Sonat är ett företag som hjälper företag med logistiklösningar inom bl a tillverkande industri, grossistverksamhet samt detalj- och e-handeln.