Skip to main content

Vi arbetar för att företag och organisationer ska ha sunda medarbetare och att ni gör sunda affärer. I höst genomför vi bl. a hälsokontroller hos flera företag. Vi hjälper också till med viktiga arbetsmiljöfrågor. Hör av dig till oss om detta verkar intressant för ditt företag och dina medarbetare!

Leave a Reply