Skip to main content

FAQ

Vad kan jag få hjälp med på Sundhetsbolagets läkarmottagning?

Sundhetsbolaget är en privatläkarmottagning. Hos oss träffar du kompetent personal med stor erfarenhet och bred kunskap inom både medicinsk och psykosocial vård. Vi erbjuder:

 • Hälsokontroll
 • Läkarundersökning
 • Sjuksköterskemottagning
 • Provtagning
 • Vaccination
 • Intyg
 • Medicinsk rådgivning
 • Bedömning och behandling av idrotts- och motionsskador
 • Sjukgymnastik
 • Naprapatbehandling
 • Samtalsstöd
 • Utbildning och föreläsning


Vad kostar det att träffa en läkare på Sundhetsbolaget?

På Sundhetsbolagets läkarmottagning får du träffa vår privatläkare för stöd och råd angående ditt besvär. Vi kan erbjuda provtagning och när behov föreligger remitteras du vidare för utredning och behandling. Remisser som skickas från oss har en snabb handläggning så att du så snart som möjligt ska få fortsatt hjälp. Läkarbesöket kostar 1 000 kronor och återbesök hos läkare kostar 500 kronor.


Vad är det för skillnad på stora och lilla hälsoundersökningen?

Sundhetsbolaget erbjuder två varianter av hälsokontroller med olika omfattning beroende på vad du önskar.

I Hälsoundersökning liten ingår syntest och kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått och blodvärde (Hb).

I Hälsoundersökning stor ingår syntest och kontroll av blodtryck, puls, vikt, midjemått, blodvärde (Hb) och kolesterol. Här ingår också EKG, lungfunktionstest (spirometri), mätning av syremättnaden i blodet och kontroll av blodsockret. Du får med dig ett hälsoformulär efter att vår läkare gjort en medicinsk utvärdering av resultatet med målsättning och råd för en bättre hälsa.

Priser för hälsoundersökningarna:

Hälsoundersökning liten 1000 kronor
Hälsoundersökning stor 1 500 kronor


Vilka vaccinationer kan jag få hos Sundhetsbolaget?

Sundhetsbolagets läkarmottagning erbjuder olika typer av vaccinationer beroende på hur ditt behov ser ut. Hos oss får du ett vaccinationsskydd inför fästingsäsongen, säsongsinfluensan, då du ska resa eller vid flera andra tillfällen.

Kontakta oss för tidsbokning och mer information om vad som kan passa just dig.


När ska jag vaccinera mig mot TBE?

Du bör vaccinera dig mot TBE i god tid innan fästingsäsongen börjar för att du ska få ett fullgott skydd. De flesta blir smittade av TBE under sommaren, men du kan smittas redan i april och ända fram till oktober. Även om skyddet inte är fullgott efter den första sprutan har du ändå ett visst skydd. Därför kan du vaccinera dig även efter att fästingsäsongen börjat.

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE.


Vad kostar det att vaccinera sig?

Priserna varierar beroende på vaccination

TBE kostar 400 kronor/ dos
Hepatit A kostar 450 kronor/ dos
Hepatit A och B kostar 600 kronor/ dos
Boostrix (Stelkramp, difteri och kikhosta) kostar 600 kronor


Vilka intyg kan Sundhetsbolaget skriva?

Vår privatläkare på Sundhetsbolaget hjälper dig med intyg när det gäller skadebedömning till försäkringsbolag, studier utomlands, yrken och körkort, längre utlandsvistelse eller vid andra behov. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

Priser – Läkarintyg

Läkarintyg från 1 500 kronor/intyg


Jag känner mig stressad och skulle vilja prata med någon – vad kan Sundhetsbolaget erbjuda?

Många upplever stress i sin vardag och känner en rädsla för att bli utbränd. På Sundhetsbolagets läkarmottagning kan du få träffa en kurator, psykoterapeut eller psykolog för att få samtalsstöd. Här erbjuder vi ett personligt bemötande i en lugn miljö. Vår psykosociala personal har ett brett kunnande och stor erfarenhet inom samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) där varje samtal anpassas efter dig och dina behov. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan få stöd.

Priser – samtalsstöd

Samtal med kurator 1000 kronor/besök

Samtal med psykoterapeut 1 100 kronor/besök

Samtal med psykolog 1 200 kronor/besök


Hur kan mitt företag samarbeta med Sundhetsbolaget för att skapa sunda företag?

Vi på Sundhetsbolaget tycker att det är viktigt med en företagshälsovård som bygger på god kvalitet, leder till bra resultat och som skapar en sund arbetsmiljö. Vi vill bidra till hälsa och utveckling för dig och ditt företag. Därför erbjuder vi vårt engagemang och vår kompetens till ledning såväl som till varje enskild medarbetare. Ni som är intresserade av ett samarbete – kontakta oss så samtalar vi vidare om de behov du och ditt företag har och sedan lämnar vi en offert.


Vad innebär en ledarskapsutbildning?

Genom ledarskapsutbildningar får du och ditt företag verktyg för att kunna leda och styra organisationen mot uppsatta mål så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som företagets behov och förväntningar. Tillsammans tydliggör vi vem som gör vad och fördelar roller och arbetsuppgifter för att skapa en sund arbetsmiljö för alla. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta.


Vad ingår i en hälsoföreläsning?

Sundhetsbolaget erbjuder hälsoföreläsningar anpassade för de behov och önskningar som du och ditt företag har. Vi kan erbjuda seminarier och utbildning inom kost, motion, fysisk aktivitet, HLR, sömn och stress. Kontakta oss gärna så pratar vi vidare om vad som kan passa dig och ditt företag.


Vad innebär ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

För att skapa säkra arbetsplatser utgår Sundhetsbolagets insatser från arbetsmiljölagen. Vi går igenom de krav som ställs på ditt företag och vad ni behöver för att uppfylla arbetsmiljölagen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär stöd i arbetet för att se till att genomförda åtgärder följs upp så att ditt företag ständigt kan förbättras.


Vad innebär ledningssystem?

Med ett effektivt ledningssystem skapas ordning och struktur så att ni utifrån fakta kan fatta välgrundade beslut som driver er verksamhet framåt. Sundhetsbolaget gör det svåra enkelt genom att kartlägga och systematisera för att hitta smidiga arbetssätt. Vi hjälper organisationer att på ett effektivt sätt vidareutveckla och leda verksamheten framåt så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som företagets behov och förväntningar.


Vad innebär ISO-standard?

ISO-standard är ett internationellt arbetssätt som hjälper företag att arbeta effektivt och strukturerat och ständigt förbättra verksamheten. Sundhetsbolaget arbetar med införande av ledningssystem enligt ISO-standard så att ditt företag kan leverera rätt kvalitet, minimera miljöpåverkan och för att dina medarbetare inte ska drabbas av skador och ohälsa.

De ISO-standarder som vi arbetar utifrån är ISO 9001:2015 – Ledningssystem för kvalitet, ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem och ISO 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljön.

Boka en tid för ett läkarbesök

Läs om vår läkarmottagning och se priser