Skip to main content

Nora Lindefrakt (NLF) är ett serviceföretag inriktat på de flesta typer av transporter, maskinentreprenader och materialleveranser med huvudkontor i Lindesberg. Företaget ägs av 30 åkerier och maskinentreprenörer. Under 2017 har NLF haft stöd av Sundhetsbolaget för att uppgradera sitt kvalitets- och miljöledningssystem till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. I slutet på maj kom de nya certifikaten. Grattis från oss!!  Läs mer om Nora Lindefrakt AB