Skip to main content

Vad som krävs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet

Sundhetsbolaget erbjuder en utbildning i grunderna i arbetsmiljölagen. Ett gyllene tillfälle för dig som företagsledare eller chefer att få veta mer om grunderna i arbetsmiljölagen. I utbildningen ingår utbildningsmaterial och förtäring. Pris: 1 500 kr/person. Läs mer här