Skip to main content

När man har ett ledningssystem för sitt kvalitets- och miljöarbete så är det viktigt att kontrollera så att systemet fungerar och om det finns något som behöver ändras eller förbättras. Det gör man genom att göra egna interna kontroller så kallade interna revisioner.

I april i år blev Loxy Sweden AB kvalitets- och miljöcertifierade. Den 26 november hjälpte vi Loxy med deras första interna revision. Systemet fungerar bra och Loxy jobbar vidare med att utveckla, tillverka och sälja sina produkter för tätning och synlighet samt flerskiktslösningar av termoplaster, med hög kvalitet! Läs mer om Loxy här

Leave a Reply