Skip to main content

Företaget Incoord ska omcertifiera sitt kvalitets- och miljöledningssystem enligt de nya kraven. De behöver kartlägga vad de nya kraven betyder för deras verksamhet och ta fram nya rutiner. Detta jobbar vi med just nu. Arbetet ska vara klart i juli.

Varför ska jag ISO-certifiera min verksamhet?

  • Det är en kvalitetsstämpel som visar att företaget levererar bra produkter/tjänster.
  • Det visar kunden att du bryr dig om att de får bra produkter och med ett miljötänk.
  • Det hjälper dig att ha koll på att du lever upp till lagar och krav som ställs på ditt företag.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med detta!

Leave a Reply