Skip to main content

Vi ställer in vårt Öppet Hus 20/3 relaterat till Covid 19/ Corona.

För er som har funderingar kring viruset så hänvisar vi till www.folkhalsomyndigheten.se

Där finns det tillförlitlig information som hela tiden uppdateras.