Skip to main content

För oss på Sundhetsbolaget är det viktigt att företag får stöd i att förebygga ohälsa hos sina medarbetare men också att utveckla organisationen så att både företaget och medarbetarna mår bra.

En viktig aspekt för att företaget ska må bra och ha en bra arbetsmiljö är att det finns ett gott och tydligt ledarskap.

Därför erbjuder vi på Sundhetsbolaget våra företagskunder utbildningen Utvecklande ledarskap. Detta är en utbildning som är utarbetad av Försvarshögskolan och som vilar på vetenskaplig grund. Utbildningen syftar till att du som ledare ska kunna reflektera över och medvetet utveckla ditt dagliga ledarskap.

Utbildningen Utvecklande ledarskap genomförs under 3 dagar (internat), med 1 dag för uppföljning.

Har ni några chefer och arbetsledare som behöver stärka sitt ledarskap, som behöver utveckla sin förmåga att inspirera och motivera sina medarbetare på ett tydligt och konstruktivt sätt? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Leave a Reply