Skip to main content

Arbetsmiljölagen gäller alla verksamheter som har anställda. För att förklara vad lagen gäller i praktiken finns arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Det finns AFS:ar som gäller alla verksamheter och för specifika branscher/yrken. Att inte följa arbetsmiljölagen är straffbart.

Här är några saker du bör tänka på som arbetsgivare:

Mår dina anställda bra?

  • Fysiskt (Ergonomi, buller, vibrationer mm)
  • Organisatorisk och socialt (t ex stress, delaktighet, mobbning)

Om något inte är som det ska eller om olyckan är framme

  • Hur gör man om en anställd blir långtidssjukskriven och behöver rehabilitering?
  • Vilka ska man kontakta om en anställd är med om en olycka (eller ett tillbud) på arbetsplatsen?
  • Har vi en plan för första hjälpen och krishantering

Plan för att förbättra arbetsmiljön

  • Finns det en plan för att förbättra arbetsmiljön?
  • Har ni koll på vilka risker som finns på er arbetsplats

Har personalen eget ansvar?

Du som arbetsgivaren och dina anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Som arbetsgivaren är du skyldig att se till att dina anställda kan utföra arbetet utan risk för ohälsa eller olycksfall samt vet hur man förebygger dem.

Vem ska kontrollera att jag sköter mig?

För att kontrollera att arbetsmiljön är bra kan arbetsplatser få besök av en inspektör från Arbetsmiljöverket. De har rätt att komma till din arbetsplats utan att anmäla sitt besök och du är skyldig att åtgärda de förbättringsområden som de hittar.

Kan jag själv hålla mig uppdaterad kring Arbetsmiljö?

Med fördel kan du lära dig mer om arbetsmiljölagen. Det kan du göra via Arbetsmiljöverkets hemsida, via Prevent som är en förening som har bred kompetens när det gäller arbetsmiljöområdet eller gå en utbildning. Du kan även prenumerera på de föreskrifter (AFS:ar) som gäller för din bransch eller gå en utbildning hos oss på Sundhetsbolaget.

Kontakta oss om du behöver hjälp med ditt Arbetsmiljöarbete!

 

Leave a Reply