Arbetsmiljöutbildning för företagsledare och chefer

By UncategorizedNo Comments

Alla företag som är arbetsgivare omfattas av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen anger vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare.

Har du koll på vilka krav som ställs på din verksamhet och hur ni kan jobba för att skapa en bra arbetsmiljö?

Sundhetsbolaget erbjuder företagsledare och chefer en utbildning i grunderna i arbetsmiljölagen.

Utbildningen hålls följande datum i november och december: Read More

Nora Lindefrakt förnyar sina certifikat

By UncategorizedNo Comments

I april 2017 ska Nora Lindefrakt förnya sina certifikat för kvalitet- och miljöledningssystem. Vi ser över deras kvalitets- och miljöarbete inför omcertifieringen och tillsammans går vi igenom vad som behöver utvecklas så att de kan fortsätta leverera bra kvalitet på sina tjänster på ett miljömässigt bra sätt