Skip to main content

Alla företag som är arbetsgivare omfattas av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen anger vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare.

Har du koll på vilka krav som ställs på din verksamhet och hur ni kan jobba för att skapa en bra arbetsmiljö?

Sundhetsbolaget erbjuder företagsledare och chefer en utbildning i grunderna i arbetsmiljölagen.

Utbildningen hålls följande datum i november och december:

Ladda hem inbjudan här

Ladda hem inbjudan här

Måndag den 21 november kl 11.00 – 14.00 Fullt!

Onsdag den 30 november kl 16.00 – 19.00. Sista anmälan 23 nov.

Tisdag den 6 december kl 16.00 – 19.00. Sista anmälan 30 nov.

Onsdag den 14 december kl 11.00 – 14.00. Sista anmälan 7 dec.

I utbildningen ingår utbildningsmaterial och lättare lunch alternativt lättare förtäring kvällstid. Utbildningen kommer att hållas i Nora. Vilken lokal vi kommer att använda beror på hur många som anmäler sig till respektive tillfälle. Vi meddelar er om lokal i god tid innan utbildningstillfället.

Pris: 1 500 kr/person.

 

Anmäl dig genom att skicka namn, adress, telefonnummer och e-postadress till e-post rosmarie@sundhetsbolaget.se eller på telefon 070 386 32 24.

Sista anmälningsdag: Se ovan för resp. datum. OBS! Anmälan är bindande.

Avbokning kan göras fram till 2 veckor innan anmält utbildningstillfälle, därefter debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Byte av dag debiteras ej. Om intresse finns för fördjupade utbildningar efter grundutbildningen arrangerar vi naturligtvis det efter era behov.

Leave a Reply