Skip to main content

I april 2017 ska Nora Lindefrakt förnya sina certifikat för kvalitet- och miljöledningssystem. Vi ser över deras kvalitets- och miljöarbete inför omcertifieringen och tillsammans går vi igenom vad som behöver utvecklas så att de kan fortsätta leverera bra kvalitet på sina tjänster på ett miljömässigt bra sätt

Leave a Reply