Skip to main content

IT-mästarens ambition är att vara miljöbäst i sin bransch, och de jobbar målmedvetet mot det målet. De har bland annat valt att bli miljödiplomerade. Detta innebär att företaget har ett systematiskt arbetssätt för att minska sin miljöpåverkan. Sundhetsbolaget har hjälpt och stöttat IT-mästaren på vägen mot det godkända diplomet.

Grattis från oss!

 

   

Leave a Reply