Skip to main content

För att få arbeta på spårområden med lok ställer Transportstyrelsen vissa hälsokrav. Kraven gäller de personer som kör lok, leder eller övervakar spårtrafiken, bedömer det trafiksäkerhetsmässiga tillstånd på fordon och spåranläggning eller på annat sätt utföra arbetsuppgifter inom spårområdet. Det gäller även de som jobbar på vår veteranjärnväg, Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) och de som ska gå lokförarutbildning.

Sundhetsbolaget hjälper till att utföra de regelbundna hälsokontrollerna som krävs.