Skip to main content

Med ett stort engagemang för sin verksamhet har Nora-Lindefrakt AB fått förnyade ISO-certifikat för sitt kvalitets- och miljöarbete, SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015. Grattis!!!