Skip to main content

Arbetsmiljöutbildning för företagsledare, chefer & skyddsombud

Sundhetsbolaget erbjuder företagsledare, chefer och skyddsombud en utbildning i grunderna i arbetsmiljölagen. Utbildningen hålls följande datum (välj ett tillfälle som passar dig):

Måndag den 10 april kl. 16:00 – 19:00
Tisdag den 11 april kl. 16:00 – 19:00
Onsdag den 19 april kl. 11:00 – 14:00
Fredag den 21 april kl. 11:00 – 14:00

I utbildningen ingår utbildningsmaterial och lättare lunch alternativt lättare förtäring kvällstid. Utbildningen kommer hållas i Sunda Företag Kontor & Konferens lokaler vid bryggeriområdet i Nora.

Pris: 1 800 kr/person.

Anmäl dig genom att skicka namn, adress, telefonnummer och e-postadress till e-post: rosmarie@sundhetsbolaget.se eller på telefon 070 386 32 24.
Sista anmälningsdag: måndag den 3 april

OBS! Anmälan är bindande. Vid avbokning debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Byte av dag debiteras ej.

Om intresse finns för fördjupade utbildningar efter grundutbildningen arrangerar vi naturligtvis det efter era behov. Välkommen!

Alla företag som är arbetsgivare omfattas av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen anger vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare.

Leave a Reply