Skip to main content

Loxy Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter för tätning och synlighet samt flerskiktslösningar av termoplaster. Under 2017 har Loxy utvecklat och implementerat sitt kvalitets- och miljöledningssystem och den 3 april blev företaget certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Sundhetbolaget har hjälpt och stöttat Loxy på vägen mot certifikaten. Grattis från oss!!

Leave a Reply