Skip to main content

I dagarna återrapporterar Sundhetsbolaget resultatet av hälsokontroll på företag som vi gjort till tre av våra kunder. Företag som vill kolla upp hur deras personal mår.

Ta reda på hur din personal mår!

Hälsokontroll på företag

En hälsokontroll går till såhär:

  1. Innan hälsokontrollen får medarbetarna fylla i en hälsoenkät med frågor om medarbetarens fysiska arbetsmiljö (t ex belysning, ergonomi och buller), om den organisatoriska arbetsmiljön, dvs trivsel, stress och arbetsledning och hälsofrågor hur man mår, om man har ont i magen, tryck över bröstet, torr hud etc. I enkäten frågar vi också om kost, motion, tobak- och alkoholvanor samt om man har balans mellan fritid och arbete.
  2. Vid hälsokontrollen får ni först träffa vår sjuksköterska som tar prover som EKG, blodtryck, vikt mm.
  3. Därefter träffar ni vår läkare som gör en läkarundersökning, går igenom hälsoenkäten och bedömer svaren på prover och undersökningar som gjorts hos sjuksköterskan.
  4. När alla hälsokontroller är klara så sammanställs ert resultat och så träffas vi för att gå igenom hur hälsoläget och arbetsmiljön ser ut på er arbetsplats. Hälsokontrollerna och enkäten är naturligtvis anonyma, och återrapporteringen sker på företagsövergripande nivå, alltså inte för respektive individ.

Är du också intresserad av att veta hur din personal mår? Boka in ett möte med RosMarie, telefon 070-38603224 eller kontakta oss via formuläret på kontaktsidan.

Leave a Reply