Skip to main content

Den 23-25 mars har Sundhetsbolaget sina planeringsdagar i Göteborg. Företaget befinner sig i en utvecklingsfas och vi ska dra upp riktlinjer för framtiden.

Leave a Reply