Skip to main content

Vi erbjuder dig möjlighet att vaccinera dig mot årets säsongsinfluensa. Från vecka 45 börjar den allmänna vaccinationen i Sverige och så gör även vi.

Tid bokas hos oss på telefon eller e-post, priset är 170 kr/person.

Tillhör du nedanstående riskgrupper så får du gratis vaccin via din vårdcentral.

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Leave a Reply