Karin, Sundhetsbolaget

Hej Karin!

By UncategorizedNo Comments

Vilken är din roll på Sundhetsbolaget och Sunda Företag Kontor & Konferens?

Jag jobbar som administrativ assistent och konferensvärdinna, tar bland annat hand om telefonsamtal med bokningar till vår läkarmottagning och vår konferenslokal, hanterar post och mail, sammanställer enkäter och sköter beställningar. Jag har också hand om konferensbokningar, mat och fika till konferenser och lokalvård. Read More

Grattis till LOXY

By UncategorizedNo Comments

Loxy Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter för tätning och synlighet samt flerskiktslösningar av termoplaster. Under 2017 har Loxy utvecklat och implementerat sitt kvalitets- och miljöledningssystem och den 3 april blev företaget certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Sundhetbolaget har hjälpt och stöttat Loxy på vägen mot certifikaten. Grattis från oss!!

Medicinsk undersökning i Nora

Regelbundna hälsokontroller på NBVJ

By UncategorizedNo Comments

För att få arbeta på spårområden med lok ställer Transportstyrelsen vissa hälsokrav. Kraven gäller de personer som kör lok, leder eller övervakar spårtrafiken, bedömer det trafiksäkerhetsmässiga tillstånd på fordon och spåranläggning eller på annat sätt utföra arbetsuppgifter inom spårområdet. Det gäller även de som jobbar på vår veteranjärnväg, Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ) och de som ska gå lokförarutbildning.

Sundhetsbolaget hjälper till att utföra de regelbundna hälsokontrollerna som krävs.

Grattis IT-mästaren!

By UncategorizedNo Comments

IT-mästarens ambition är att vara miljöbäst i sin bransch, och de jobbar målmedvetet mot det målet. De har bland annat valt att bli miljödiplomerade. Detta innebär att företaget har ett systematiskt arbetssätt för att minska sin miljöpåverkan. Sundhetsbolaget har hjälpt och stöttat IT-mästaren på vägen mot det godkända diplomet.

Grattis från oss! Read More